O firmie

Powstaliśmy na przełomie roku 2012 i 2013 w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku odszkodowawczego, transportowego i motoryzacyjnego.

Zmieniające się prawo odszkodowawcze oraz krzywdzące praktyki ubezpieczycieli zmobilizowały nas do odpowiedzi na negatywne skutki wprowadzanych negatywnych procedur.

Wielokrotnie, ubezpieczyciele, wychodząc z założenia że DUŻY MOŻE WIĘCEJ minimalizowali i minimalizują wypłaty należnych odszkodowań i nagminnie łamią obowiązujące przepisy i orzecznictwo sądowe. Wychodzą z założenia, że większość poszkodowanych , bojąc się wieloletnich procesów sądowych nie będzie odwoływała się od takich działań, przyzwalając poniekąd na takie praktyki. Na szczęście, na rynku działa coraz więcej firmy skutecznie walcząc z takimi praktykami i nie bojących się tego typu wyzwań.

Jedną z nich jest MK Kancelaria Prawno Odszkodowawcza sp. z o.o. która wielokrotnie udowadniała naruszenie obowiązujących przepisów odpowiedzialnym Zakładom Ubezpieczeń. Walczymy, dla naszych Klientów o adekwatną dla rozmiaru szkody rekompensatę. Już na progu naszej działalności wyszliśmy z założenia, że głównym naszym celem jest skuteczna pomoc stronie poszkodowanej i uzyskanie jak najwyższych odszkodowań

Za zgodą poszkodowanego, po wyczerpaniu możliwości negocjacyjnych i ugodowych kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, aby w pełni wyczerpać możliwości uzyskania najwyższego możliwego odszkodowania.

Naszym priorytetem jest uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie na rzecz osób poszkodowanych. Wyczerpujemy wszystkie możliwości przypisane prawem, aby kwoty odszkodowania odzwierciedlały doznaną krzywdę. Naszą siłą jest również fakt, iż do każdego powierzonego nam tematu podchodzimy indywidualnie,

Analizujemy całość sprawy uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na możliwości odszkodowawcze dla naszych klientów, rozważamy każdy możliwy scenariusz potoczenia się sprawy oraz źródło możliwego odszkodowania. Działamy zawsze w oparciu o dane wskazane przez poszkodowanego oraz wywiązujemy się ze wszystkich zobowiązań jakich podejmujemy się na rzecz naszych klientów.

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami informując ich o postępach w prowadzonych sprawach. Naszym zobowiązaniem jest niesienie najlepszej, możliwie do sytuacji, pomocy prawnej, Jesteśmy w pełni zaangażowani w podejmowane zadania.

Co daje wybór MK Kancelarii jako swojego reprezentanta w sprawie uzyskania odszkodowania

  • zajęcie się sprawą na każdym jej etapie od zgłoszenia po reprezentację przed wszystkimi instytucjami (ubezpieczyciel, postępowanie prokuratorskie, reprezentacja w sądzie karnym i cywilnym poprzez profesjonalnych pełnomocników);
  • pomoc w uzyskaniu maksymalnego odszkodowania;
  • rzetelność, uczciwość, profesjonalizm, kultura;
  • transparentność działań;
  • informacja na każdym etapie sprawy;
  • dobór pełnomocnika w zależności od zdarzenia i potrzeb danej sprawy – maksymalizacja potencjału;
  • podejmujemy się spraw gdzie duże podmioty działające na rynku pozostawiły poszkodowanych bez profesjonalnej pomocy;
  • budowanie trwałych i partnerskich relacji z klientami, angażowanie się w sprawę emocjonalnie, zrozumienie i empatia w działaniu.

Naszym klientem, może być każda osoba, która w wyniku cudzej winy, doznała uszczerbku fizycznego, majątkowego lub też w wyniku zdarzenia straciła osobę bliską.

Każdą sprawę przeanalizujemy bezpłatnie a w przypadku zlecenia nam działań w sprawie rozliczymy się z konkretnego efektu poprzez prowizję z uzyskanego odszkodowania, tym samym nam również zależy na jak największym odszkodowaniu.

Uważamy, że nie ma spraw nie do rozwiązania tylko droga do nich może być czasami trochę dłuższa i bardziej wyboista a wzajemne współdziałanie może zwieńczyć dzieło.

r

Proszę pamiętać, że wybór właściwego pełnomocnika może wpłynąć na efekt końcowy i rzutować na całe państwa dalsze życie