Zakres działalności

Nasza Kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu należnych odszkodowań na rzecz pokrzywdzonych osób w wyniku zdarzeń zawinionych przez inne osoby lub instytucje.

Prowadzimy szereg spraw w zakresie wypadków komunikacyjnych w pełnym zakresie, szkód górniczych, wypadkach w pracy oraz w drodze do i z pracy, wypadki w rolnictwie , wypadków w środkach komunikacji miejskiej i turystycznej, potknięć i poślizgnięć na wskutek uchybień w zarządzie nieruchomościami, błędów medycznych oraz pomoc w uzyskaniu stosownych odszkodowań z polis indywidualnych.

Naszym klientom oferujemy pełny zakres pomocy prawnej również w życiu prywatnym oraz możliwość reprezentowania przed sądami. Wielokrotnie reprezentujemy również interesy w sporze z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi takich podmiotów jak firmy transportowe, warsztaty blacharsko – lakiernicze oraz firmy trudniące się najmem pojazdów zastępczych w ramach polis ubezpieczeniowy OC sprawców szkód.

MK Kancelaria – w czym może pomóc poszkodowanym

Na rynku odszkodowawczym działa wiele firm zajmujących się odzyskiwaniem roszczeń. Część z nich za niewielką opłatą skupuje roszczenia majątkowe od poszkodowanych biorąc ciężar postępowania sądowego na siebie ale też całość odzyskanych należności stanowi źródło dochodu tych Firm.

MK Kancelaria nie dokonuje takiego wykupu roszczeń, które naszym zdaniem są krzywdzące dla poszkodowanych. Naszą intencją jest POMOC a nie żerowanie na cudzej krzywdzie. Zawsze dążymy do sytuacji, kiedy obie strony umowy uzyskują godziwe odszkodowanie i wynagrodzenie.

Od czynności które wykonujemy pobieramy prowizję dopiero po zakończeniu postępowania i wpływie środków na konto. Prowizja ustalana jest indywidualnie i to większa kwota odszkodowania pozostaje w kieszeni poszkodowanego a nie na odwrót.

Nasze atuty

N

Każdą sprawą zajmujemy się z należytą uwagą i traktujemy indywidualnie co powoduje, że wygrywamy dla naszych Klientów godziwe odszkodowania.

N
W każdym przypadku, jeśli decyzje Ubezpieczycieli nie są korzystne dla poszkodowanych stanowczo reagujemy, walcząc o najwyższe możliwe kwoty!
N
Nigdy nie zatrzymujemy się w połowie drogi. Zawsze walczymy do końca, zatrzymując się dopiero w momencie wywalczenia naszym Klientom najwyższego możliwego odszkodowania.  Staramy się to robić możliwie w sposób w którym zaangażowanie poszkodowanego jest dla niego możliwie najmniejsze.
N
Każdorazowo widząc ewentualne korzyści dla poszkodowanego staramy się sprawy kierować na drogę postępowania mediacyjnego a w przypadku gdy taka sytuacja nie wiąże się z korzyściami dla poszkodowanych prowadzimy sprawę sądową, aby należne świadczenia uzyskać w procesie cywilnym.
N
W przypadkach naszych Klientów którzy nie są w stanie dokonać opłat sądowych opłacamy wszelkie koszty opłat sądowych.

Działamy sprawnie i bez opóźnień wynikających z ewentualnej naszej opieszałości. Staramy się, monitorować cały przebieg likwidacji szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym jak i w postępowaniu sądowym. W przypadku opóźnień ze strony TU występujemy zawsze o należne odsetki ustawowe. W przypadku rażących opóźnień ze strony TU, informujemy również o sprawie odpowiednie organa nadzoru ubezpieczeniowego. Każde nasze działania zmierzają do tego, aby Towarzystwa Ubezpieczeniowe sprawnie i profesjonalnie reagowały na roszczenia naszych Klientów.

Mamy ugruntowaną pozycję wśród naszych klientów. Działamy głównie w oparciu o rekomendacje osób zadowolonych z naszej współpracy i zrealizowanych umów.
Kilkuletnia nasza obecność na rynku ubezpieczeniowo odszkodowawczym, konsekwentny sposób działań, empatia jak i każdorazowa obrona interesów naszych klientów stanowi o naszej rozpoznawalności. Jesteśmy rozpoznawalni również w Towarzystwach Ubezpieczeniowych gdzie liczy się również profesjonalny sposób i podejście do zagadnienia.

Wielokrotnie już, po stwierdzeniu przez ubezpieczyciela, że w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik rozmowy nabierają innego tempa i charakteru.
Dzięki temu kwoty odszkodowań uzyskiwane dla Klientów MK Kancelarii są zdecydowanie wyższe.

Na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach w sprawach a nasi pracownicy są w stałym kontakcie z Poszkodowanymi tak informując o przebiegu postępowania jak i możliwościach rozszerzenia zakresu odszkodowania. Rozpatrujemy wszystkie możliwości z jakich może w danej sytuacji skorzystać osoba poszkodowana w wyniku działań osób trzecich.

Nasi Klienci mają pełną świadomość, że każdą sprawę prowadzimy w sposób profesjonalny. Nasi Klienci w naturalny sposób polecają nas dalej. To dzięki naszym Klientom istniejemy i możemy pomagać innym osobom poszkodowanym w wypadkach. Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najważniejsze i stanowi podstawę naszych działań!