Kontakt

MK Kancelaria Sp. z o.o.

ul. Strzelców Bytomskich 58, 44-113 Gliwice
+48 728 411 660

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS
0000452055, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6312648441 oraz
numer REGON 243138724, kapitał zakładowy 60 000 zł

Zapraszamy do wypełnienia formularza

6 + 5 =

Gliwice, Strzelców Bytomskich 58

MK Kancelaria Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 58
44-113 Gliwice